Edat per grans grups d’edat de la població de la ciutat de Badalona

Edat per grans grups d’edat de la població de la ciutat de Badalona

Edat per grans grups d’edat de la població de la ciutat de Badalona

La data de la població dels fitxers és a 1/1/any_fitxer

Fitxa

Darrera actualització

03/11/2017 14:13

Tipus d'actualització

Anual

Font

Llicència

CC BY 3.0: Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent una finalitat comercial, així com la creació d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.

Temes

Demografia Població 

Total de descàrregues

833